Tonikaku Kawaii Wiki
Advertisement
Tonikaku Kawaii Wiki

Female characters:

Tsukasa Tsukuyomi
LittleTsukasaTsukuyomi.png
Chitose Kaginoji
LittleChitoseKaginoji.png
Kaname Arisugawa
LittleKanameArisagawa.png
Aya Arisugawa
LittleAyaArisagawa.png
Tokiko Tsukuyomi
LittleTokikoTsukuyomi.png
Charlotte
LittleCharlotte.png
Aurora
LittleAurora.png
Kanoka Yuzaki
LittleKanokaYuzaki.png
Naoko Yanagi
LittleNaokoYanagi.png
Kagami Kyuuma
LittleKagamiKyuuma.png
Nakiri Ouka
LittleNakiriOuka.png
Kaguya Gekkou
LittleKaguyaGekkou.png
Shirogane Yaiba
LittleShirogane.png
Inukai Hakase
LittleInukaiHakase.png
Usa Mishio
Littleusamisho.png
Kurenai Hotaru
LittleKurenaiHotaruPreview.png
Nikotama Jessie
LittleNikotamaJessiepreview.png
Miyako Haru
LittleMiyakoharupreview.png

Male characters:

Onimaru Ginga
LittleOnimaruGinga.png
Nasa Yuzaki
LittleNasaYuzaki.png
Enishi Yuzaki
LittleEnishiYuzaki.png
Taniguchi-sensei
LittleTaniguchi-sensei.png
Advertisement